Den där jävla FRA-lagen …

13 oktober 2009 at 21.57 (Övervakning, FRA, Internet, Politik) (, , , )

Så, då var det dags igen. Onsdagen den 14 oktober 2009 kommer Sveriges folkvalda lagstiftande församling med största sannolikhet att rösta igenom en lag med vilken en statlig myndighet får mandat att konstant övervaka svenska folkets privata elektroniska kommunikation. Den kallas dessutom ett förslag om stärkt integritetsskydd.

Det är skrämmande med vilken övertygelse riksdagsledamöterna med varierande grad av framgång försöker argumentera för införandet av en sådan lag.

Inte heller hos de som förväntas stå emot dumheter som kommer från regeringen, oppositionen, kommer något som övertygar. De slingrar sig och vill egentligen inte diskutera frågan.

Det är verkligen illa ställt med demokratin i Sverige. Man saknar inte kon förrän spiltan är tom.

Finns det ett antal borgerliga riksdagsledamöter som fortfarande tror på det demokratiska samhället?

Annonser

Direktlänk Kommentera

Internettrafiken undviker USA. Sverige nästa?

1 september 2008 at 20.02 (Övervakning, FRA, Politik) (, , , , , )

I en artikel i New York Times förra veckan så konstaterade man att det delvis är på grund av att NSA avlyssnar den internettrafik som passerar USA som gjort att mycket av den europeiska och den kanadensiska trafiken nu börjar styras om så att den inte längre passerar USA. För så sent som 10 år sedan så gick 70 % av all trafik genom USA, medan den siffran i dag är nere i 25 %. Man säger att:

”[…] Internet industry executives and government officials have acknowledged that Internet traffic passing through the switching equipment of companies based in the United States has proved a distinct advantage for American intelligence agencies. In December 2005, The New York Times reported that the National Security Agency had established a program with the cooperation of American telecommunications firms that included the interception of foreign Internet communications.

Some Internet technologists and privacy advocates say those actions and other government policies may be hastening the shift in Canadian and European traffic away from the United States.”

Vidare har det visar sig att en hel uppsjö amerikanska företag gått med förlust pga. detta. Att de förlorat pengar säger man visserligen bero på att de inte investerat i samma utsträckning som företag baserade i bl.a. Kina, men anledningen att andra företag kunnat slå sig in beror på att man från utländskt håll (sett från USA alltså) börjat undvika USA.

Känns detta igen? Här i Sverige har sakkunniga länge varnat för att FRA-lagen jagar bort IT-företag och investeringar från Sverige. Dessutom tvingas de svenska operatörerna dras med kostnader som deras utländska konkurrenter inte har, eftersom det är operatörerna själva som får betala för FRA-kalaset.

I Norge och Finland, vilka båda länderna kommer bli direkt drabbade av den svenska övervakningen, har protesterna redan börjat. Det är allt annat än osannolikt att Sverige kommer drabbas på liknande sätt som USA gjort. Kommer våra kära grannländer i öst och väst att undvika oss? Jag håller det för troligt.

Det kan ju rimligen inte vara ett led i Alliansens politik att straffa en hel bransch och riskera Sveriges goda rykte som IT-nation, samt göra sig ovän med sina grannländer, genom att tvinga igenom en illa genomtänkt lag?

Nej, FRA-lagen måste rivas upp!

Pingat på Intressant.

Direktlänk 3 kommentarer

Allas vår frihet är hotad

1 augusti 2008 at 08.20 (Övervakning, FRA, Politik) (, , , , , , , , , )

I dagens Aftonbladet skriver 22 HBT:are en mycket tänkvärd debattartikel med titeln: ”Vår frihet är hotad” och budskapet: ”FRA kan kartlägga och ödelägga en människas liv”. De lyfter fram HBT-problematik i FRA-ljuset, i och med FRAs utökade massavlyssningsmandat, och varnar för ändamålsglidning. Dock så missar de att poängtera en väldigt viktig detalj: FRA har i och med den nya lagen fått en alldeles egen Personuppgiftslag, där de bl.a. får rätt till:

”insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning”

av alla möjliga typer av uppgifter, bl.a.:

”vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv”

Oscar Swartz uppmanade HBT-världen att reagera i en artikel i QX och Christian Engström har skrivit om detta tidigare, likaså Anna Troberg i sin blogg och Rickard Falkvinge i sin.

Regeringen gör alltså både åsiktsregistrering, registrering av sexuell läggning samt etnisk (”ras”-) registrering laglig i och med denna lag. Betydligt fler borde reagera!

Jag trodde att det där med ”rasbiologi” lades ned på 50-talet och att homosexualitet slutade vara straffbart på 40-talet och slutade vara en sjukdom på 70-talet. Upplysningens tid hade kommit trodde vi, men så är alltså inte fallet. Det tidigare ”Rasbiologiska institutet” var det socialdemokraterna som startade, blir det moderaterna/alliansen som öppnar ett nytt, med större befogenheter?

Andra som skriver om detta: Gustav Andersson, Oscar Swartz, Per Ankersjö.

Pingat på Intressant.

Direktlänk Kommentera